Intelligence Development Program - Lập trình thông minh - Blog về học lập trình, mã nguồn, phần mềm, công nghệ mới mực in mã vạch, chip xử lý mã nguồn.

Lò sưởi được tạo bởi vô số các ống nhỏ


Lò sưởi mô-đun công nghệ Ấn Độ dựa trên thiết kế Satyendra Pakhale' để phát triển thành sản phẩm lò sưởi Ý dạng ống.

Ebook