Intelligence Development Program - Lập trình thông minh - Blog về học lập trình, mã nguồn, phần mềm, công nghệ mới mực in mã vạch, chip xử lý mã nguồn.

Công nghệ phân tích ADN thế hệ mới


Các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Sogang, Hàn Quốc mới đây đã thành công trong công nghệ phân tích gen di truyền thế hệ mới. Công nghệ này kéo dài các chuỗi phân tử gen di truyền gần bằng với độ dài trên lý thuyết là 19 micron, các nhà khoa học đặt những chuỗi phân tử gen di truyền này vào một môi trường nano rồi tiến hành phân tích. Kết quả cho thấy, công nghệ mới này cho độ chính xác gấp 1,5 lần so với những công nghệ trước đây.


Nhóm nghiên cứu cho biết, để tăng cường khả năng phân tích một lượng lớn thông tin gen di truyền, nhất thiết phải hạn chế tối đa sự kéo dài của chuỗi gen di truyền. Kết quả của nghiên cứu này đã thực hiện được mục đích đó, có thể phân tích nhanh và chính xác một lượng lớn thông tin gen di truyền.

Những khám phá của nghiên cứu này được đăng trên Tạp chí “Lab on a chip”.

(Vista)

Ebook