Intelligence Development Program - Lập trình thông minh - Blog về học lập trình, mã nguồn, phần mềm, công nghệ mới mực in mã vạch, chip xử lý mã nguồn.

Thực hành Thiết kế web


 Sơ lược:

Bài 01: Thiết kế web với Notepad
Bài 02: Thiết kế web với Macromedia Dreamweaver MX 2004.
Bài 03: Sử dụng CSS với Macromedia Dreamweaver MX 2004.
Bài 04: Tạo Web Form với Macromedia Dreamweaver MX 2004.
Bài 05: Sử dụng Template trong Dreamweaver
Bài 06: JavaScript
Bài 07: PHP Cơ bản
Bài 08: PHP vớ i CSDL
 Download (2.4 MB)

Ebook