Intelligence Development Program - Lập trình thông minh - Blog về học lập trình, mã nguồn, phần mềm, công nghệ mới mực in mã vạch, chip xử lý mã nguồn.

PHẦN MỀM THƯ ĐIỆN TỬ MÁY TRẠM THUNDERBIRD
Mozilla Thunderbird là ứng dụng email an toàn nhanh chóng đó là dễ dàng để sử dụng. Nó có nhiều tính năng tuyệt vời bao gồm cả tìm kiếm thư nhanh chóng, xem tùy biến, hỗ trợ IMAP / POP, hỗ trợ RSS và nhiều hơn nữa . Thêm vào đó, phiên bản di động không để lại thông tin cá nhân đằng sau trên máy bạn chạy nó trên, vì vậy bạn có thể email của bạn và sổ địa chỉ với bạn mọi lúc mọi nơi.

Ebook