Intelligence Development Program - Lập trình thông minh - Blog về học lập trình, mã nguồn, phần mềm, công nghệ mới mực in mã vạch, chip xử lý mã nguồn.

Nibbleblog, công cụ và thao tác blog mạnh mẽ.


Nibbleblog nó là một công cụ mạnh mẽ để tạo ra và thao tác của BLOG của hoàn toàn miễn phí. Rất đơn giản để cài đặt và cấu hình (Chỉ có 1 bước). Các cơ sở dữ liệu được sử dụng là dựa trên các tập tin XML và cách này nó không phải là cần thiết để sử dụng MySQL hoặc tương tự DBMS.

Các tính năng
Dễ dàng sử dụng và cài đặt
Bài video (video blog)
Đa ngôn ngữ hỗ trợ
XML cơ sở dữ liệu, không có MySQL hoặc tương tự DBMS cần thiết
Hỗ trợ Plug-ins
Mẫu và hỗ trợ chủ đề
WYSIWYG Editor (elRTE http://elrte.org)
Quản lý tập tin đơn giản (elFinder http://elrte.org/elfinder)
Trọng lượng nhẹ (chỉ 1MB)
Chuẩn bị cho SEO (tối ưu hóa công cụ tìm kiếm)
Mã nguồn mở. Miễn phí dưới giấy phép GPL

Hỗ trợ
Nếu bạn cần giúp đỡ với cấu hình, cài đặt hoặc muốn báo cáo một BUG, bạn có thể nhập vào diễn đàn hỗ trợ . http://forum.nibbleblog.com

Demo
Hãy cảm nhận sức mạnh của Nibbleblog trước khi cài đặt.
username: admin
mật khẩu : demo
Blog: http://demo.nibbleblog.com
Quản trị viên khu vực: http://demo.nibbleblog.com/admin

Ebook