Intelligence Development Program - Lập trình thông minh - Blog về học lập trình, mã nguồn, phần mềm, công nghệ mới mực in mã vạch, chip xử lý mã nguồn.

IDE Eclipse mã nguồn mở


IDE Eclipse mã nguồn mở là một trong những IDE phổ biến nhất trên thế giới để phát triển Java. Eclipse được hỗ trợ bởi một cộng đồng toàn cầu khổng lồ những người sử dụng, các nhà phát triển và các nhà nghiên cứu. (Xem Tài nguyên để liên kết đến các trang Web cộng đồng Eclipse.) Phần này giới thiệu cho bạn về Eclipse.
Các tính năng Eclipse có ích cho việc phát triển JavaEclipse được các nhóm phát triển Java trên toàn thế giới sử dụng hàng ngày để viết mã lệnh, gỡ lỗi và thử nghiệm các cơ sở mã lệnh lên đến hàng triệu dòng. Các tính năng của Eclipse hấp dẫn các nhà phát triển nói chung và các nhà phát triển Java nói riêng gồm có:
Có sẵn các trình soạn thảo thông minh để viết Java, HTML, XML, v.v
Làm nổi bật toàn bộ cú pháp trên tất cả trình soạn thảo
Kiểm tra toàn bộ cú pháp khi bạn nhập mã lệnh của bạn vào
Trợ giúp viết mã phân biệt theo ngữ cảnh đối với các ngôn ngữ lập trình được hỗ trợ, bao gồm cả tra cứu động tài liệu hướng dẫn API
Hỗ trợ phát triển các ứng dụng Java chuẩn, cũng như các ứng dụng đích Java EE, như các ứng dụng Web và các dịch vụ Web
Hỗ trợ thiết kế các ứng dụng dựa trên POJO có tích hợp JPA
Tích hợp chặt chẽ với các hệ thống kiểm soát phiên bản phổ biến, như Subversion và CVS
Tích hợp chặt chẽ với các công cụ xây dựng Java phổ biến, như Apache và Ant Apache Maven
Tích hợp chặt chẽ với với các khung công tác thử nghiệm đơn vị Java phổ biến như JUnit
Có khả năng kiểm soát, quản lý, và triển khai các ứng dụng tới các máy chủ ngay trong chu kỳ thời gian thử nghiệm và gỡ lỗi
Tích hợp chặt chẽ với các nguồn dữ liệu quan hệ và không quan hệ thông qua JDBC và Open Data Access (ODA)
Khả năng nhấn chuột một lần để tìm khai báo kiểu hay kiểu cơ sở ở bất cứ nơi nào trong mã nguồn
Khả năng nhấn chuột một lần để tìm tất cả các tham chiếu đến một kiểu hay một ký hiệu ở bất cứ nơi nào trong mã nguồn
Công cụ tái cấu trúc mã nguồn (refactoring) để hỗ trợ quá trình tái cấu trúc mã nguồn thường là buồn tẻ, khá phức tạp, và dễ mắc lỗi
Đây chỉ là một phần danh sách các đặc tính của Eclipse. Bạn sẽ có thể khám phá nhiều đặc tính có ích hơn nữa khi bạn bắt đầu viết mã lệnh với IDE đáng tin cậy này.

Ebook