Intelligence Development Program - Lập trình thông minh - Blog về học lập trình, mã nguồn, phần mềm, công nghệ mới mực in mã vạch, chip xử lý mã nguồn.

Hệ thống quản trị nội dung PHP-Fusion
Chào mừng bạn đến với trang web hỗ trợ phát triển chính thức của PHP-Fusion, trọng lượng nhẹ mã nguồn mở quản lý nội dung hệ thống (CMS) được viết bằng PHP. Nó sử dụng một cơ sở dữ liệu mySQL để lưu trữ nội dung trang web của bạn và bao gồm một hệ thống hành chính đơn giản, toàn diện. PHP-Fusion bao gồm các tính năng phổ biến nhất mà bạn sẽ mong đợi để nhìn thấy trong nhiều gói CMS khác. Hãy gửi bất kỳ câu hỏi hoặc báo cáo bất kỳ vấn đề trong các diễn đàn cộng đồng của chúng tôi. Xin vui lòng tham khảo Hỏi đáp cho câu hỏi phổ biến.

Ebook