Intelligence Development Program - Lập trình thông minh - Blog về học lập trình, mã nguồn, phần mềm, công nghệ mới mực in mã vạch, chip xử lý mã nguồn.

CHROMIUM - TRÌNH DUYỆT WEB MÃ NGUỒN MỞ.

Chromium là một trình duyệt web mã nguồn mở, là nền tảng để xây dựng nên Google Chrome, về lâu dài nó được xem như một ứng dụng quản lý cửa sổ theo tabbed hoặc shell hơn là một trình duyệt. Tuy nhiên Chromium cho phép các ứng dụng để các shortcut trên desktop của bạn.

Thực tế thì Chromium không hề khác "người anh em song sinh" Google Chrome của mình là mấy, cả về tính năng, tốc độ...bạn hãy cảm nhận trình duyệt Chromium theo cách riêng của mình nhé.

Ebook