Intelligence Development Program - Lập trình thông minh - Blog về học lập trình, mã nguồn, phần mềm, công nghệ mới mực in mã vạch, chip xử lý mã nguồn.

CÁCH TRÌNH BÀY TRANG CHỦ FRONTEND TRONG JOOMLA 1.5
Homepage trong Joomla! được cài đặt và thể hiện thông qua một thành phần đặc biệt đó là com_frontpage. Do vậy trong Joomla! trang homepage còn được gọi là Front Page. Thông qua trang Front Page bạn có thể trình bày một số cách: dạng blog, dạng kết hợp blog và chia cột...

Với những ai mới làm quen với Joomla, các tham số đi kèm trang Frontpage như: leading, intro, colums, links... có thể gây khó khăn. Tuy nhiên hi vọng với một vài bước đơn giản dưới đây bạn hoàn toàn có thể làm chủ Frontpage.

BƯỚC 1: ĐĂNG NHẬP VÀO TRANG QUẢN TRỊ (BACK-END).

VD: http://www.kenh360.com/administrator

BƯỚC 2: VÀO PHẦN QUẢN LÝ MENU

Theo mặc định, trang Homepage được đặt trong "Main Menu". Mở menu Menus --> Main Menu --> chọn "Home" và quan sát các tham số tùy chỉnh bên tay phải (mục "Parameters").

VD bạn thiết lập như hình bên, bạn sẽ có kết quả như dưới đây:

Lưu ý:

Để quản lý các bài viết của trang FrontPage bạn mở menu "Content" --> "Front Page Manager"

Để có trang Homepage giống như VnExpress (các bài viết được trình bày lần lượt theo các chủ đề) bạn cần tìm và cài đặt một component chẳng hạn như: D4Ezine, iJoomla... hoặc sử dụng module janews như kenh360 đã làm.

<?php if(!$tmpTools->isFrontPage()) : ?>
<jdoc:include type="component" />
<?php endif; ?>

<!-- BEGIN: JAZIN -->
<?php if($tmpTools->isFrontPage()) : ?>
<div id="jazin-fp">
<jdoc:include type="modules" name="ja-news" style="raw" />
</div>
<?php endif; ?>
<!-- END: JAZIN -->

Nguồn: www.thietkejoomla.com

Ebook