Intelligence Development Program - Lập trình thông minh - Blog về học lập trình, mã nguồn, phần mềm, công nghệ mới mực in mã vạch, chip xử lý mã nguồn.

ATutor: Hệ thống quản lý học tậpATutor là một mã nguồn mở dựa trên web quản lý học tập hệ thống (LMS) được sử dụng để phát triển và cung cấp các khóa học trực tuyến . Quản trị viên có thể cài đặt hoặc cập nhật ATutor trong vài phút, phát triển chủ đề tùy chỉnh để cung cấp cho ATutor một cái nhìn mới, và dễ dàng mở rộng chức năng của nó với các mô-đun tính năng. Giáo dục có thể nhanh chóng lắp ráp, đóng gói, và phân phối lại Web-dựa trên hướng dẫn nội dung, dễ dàng nhập khẩu nội dung đóng gói sẵn, và tiến hành các khóa học trực tuyến của họ . Học sinh học trong một dễ tiếp cận, thích nghi, môi trường học tập xã hội . Hãy thử bản demo kinh nghiệm ATutor mình . ATutor để có được một bản sao của riêng bạn.
Tiêu chuẩn
ATutor chúng tôi tin rằng tuân thủ các tiêu chuẩn là một phần quan trọng của phần mềm tốt.

Các tính năng:
- Tính năng quản lý module, cho phép đưa thêm các module mới vào
- HTML Editor mới: Atutor đã thay thế HTML Editor cũ bằng Editor mới TinyMCE 2.01
- Các câu hỏi thường gặp (Frequently Asked Questions): Cho phép giáo viên đưa ra các câu hỏi thường gặp và các câu trả lời tương ứng
- Tìm kiếm Web: Cho phép dùng Google để tìm kiếm thông tin trong site
- Syndicated Feeds Reader: Người dùng có thể đọc RSS với công cụ này
- Multi-Select Multiple Choice Test Questions: Bây gờ bạn có thể tạo các câu hỏi đa lựa chọn với nhiều hơn một đáp án đúng.
- Tài liệu dành cho người phát triển: Hướng dẫn người phát triển nhanh chóng phát triển module với kiến thức tối thiểu về PHP.

Site: http://www.atutor.ca/

Ebook